TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hướng tới các tòa nhà an toàn hơn trong thành phố thông minh
Hướng tới các tòa nhà an toàn hơn trong thành phố thông minh
Tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam đã đem đến tăng trưởng đầu tư trong các dự án nhà đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khách sạn, khu văn phòng, ngân hàng, bảo hiểm… Việc này đã tạo điều kiện cho sự phát triển của thị trường thiết bị an ninh an toàn, phòng cháy chữa...
VIDEO CLIPS