Hội thảo về nhà máy thông minh – Smart Factory

7/25/2019 9:29:12 AM
Hội thảo về nhà máy thông minh được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm Secutech Vietnam, diễn ra cùng thời gian với SMAbuildingVietnam và Fire & Safety Vietnam, từ ngày 14 - 16/8/2019 tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Các nhà thầu, đơn vị tư vấn, nhà đầu tư và người dùng cuối sẽ có thể gặp gỡ các nhà sản xuất để ứng dụng các mô hình hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả an ninh an toàn, PCCC cũng như quản lý và tiết kiệm năng lượng. Dựa vào những nhu cầu trên, trong suốt hội thảo, các chuyên gia sẽ thảo luận nhằm đưa ra các phương thức xây dưng môi trường nhà máy và vùng công nghiệp thông minh có thể thu hút thêm nguồn vốn đầu tư.

Mời Quý khách đăng ký tham dự hội thảo >>> ĐĂNG KÝ

VIDEO CLIPS